ไก่ชีท่าพระ (Chee Tha Pra)

ชื่อสามัญ  ไก่ชีท่าพระ (Chee Tha Pra)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

เป็นไก่พื้นเมืองไทย กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์ และให้ชื่อว่า "ไก่ชีท่าพระ"  แหล่งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ลักษณะภายนอกประจำพันธุ์
- เพศผู้ มีสร้อยคอสีขาวหรือสีงาช้าง ขนหาง ขนลำตัวสีขาว แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนถั่ว
- เพศเมีย ลักษณะเหมือนเพศผู้ยกเว้นที่ไม่มีขนสร้อยคอ

 

 


ไก่ชีท่าพระ เพศผู้

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- อายุ 12 สัปดาห์ น้ำหนักตัวเพศผู้ 1,123 - 1,419 กรัม เพศเมีย 878 - 1,100 กรัม
- ประสิทธิภาพการใช้อาหาร(FCR.) 3.3
- อัตราการตาย(Mortality) 2.3 %
- อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 203 - 245 วัน, การให้ผลผลิตไข่ 72 -160  ฟอง/แม่/ปี