ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ (Pradu Hang Dam Chiangmai)

 

ชื่อสามัญ  ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ (Pradu Hang Dam Chiangmai)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

ถิ่นกำเนิดหรือแหล่งเลี้ยงดู

เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยกรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์ และให้ชื่อว่า "ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่"  แหล่งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคเหนือของประเทสไทย
ลักษณะภายนอกประจำพันธุ์
- เพศผู้ มีสร้อยคอสีแดงประดู่ ขนหาง ขนลำตัว แข้ง ปากสีดำ ใบหน้าสีแดงถึงแดงอมดำ หงอนถั่ว
- เพศเมียลักษณะเหมือนเพศผู้ยกเว้นที่ไม่มีขนสร้อยคอ


ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพศผู้


ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพศเมีย
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ
- อายุ 12 สัปดาห์ น้ำหนักตัวเพศผู้ 1,273 -1,515 กรัม เพศเมีย 1,004 - 1,104  กรัม
- ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FCR) 3.2
- อัตราการตาย (Mortality) 1.5 %
- อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 163  - 215 วัน
- ผลผลิตไข่ 95 - 175 ฟอง/แม่/ปี