พันธุ์บอนด์ (ฺbond)

 

แกะพันธุ์บอนด์ (ฺBond)

         แกะพันธุ์บอนด์ ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศออสเตรเลีย
จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างเปปปินเมอริโน และพ่อพันธุ์ลินคอล์นที่นำ
เข้าเป็นแกะกึ่งเนื้อกึ่งขนจะให้น้ำหนักขนสูงถึงประมาณ 5 กก. สีค่อนข้างขาว long staple และ fiber diameter 22-28 ไมครอน แกะพันธุ์นี้ได้รับการยกย่องว่าลำตัวค่อนข้างยาวและเจ้าเนื้อ ลูกแกะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนอกจากนี้ยังมีความอดทน จึงทำให้แกะพันธุ์นี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมา
ได้อย่างดี