พันธุ์คาทาดิน (katahdin)

แกะพันธุ์คาทาดิน(katahdin)
     
         
กรมปศุสัตว์ ได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์นี้จากสถาบันวินร็อค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ. 2532 เป็นแกะเนื้อที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถเลี้ยงปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติได้โดยไม่ต้องเสริมอาหารข้น สามารถผลัดขนได้เมื่ออากาศร้อน ทนพยาธิภายในมากกว่าแกะพันธุ์อื่น เนื้อแกะมีคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นสาบ
น้ำหนักแรกเกิด 2.5-3.0 กก.
น้ำหนักหย่านม 18-20 กก.
โตเต็มที่ตัวผู้หนัก 90 กก. ตัวเมีย 55-60 กก.