แพะพันธุ์ทอกเก็นเบอร์ก (toggenburg)

 


 

แพะพันธุ์ทอกเก็นเบอร์

        ลักษณะ เป็นแพะพันธุ์นม สีช็อกโกเลต ใบหูตั้ง หน้าตรงมีแถบ
สีขาวข้างแก้ม
โตเต็มที่ผู้ 75 กิโลกรัม
เมีย 55 กิโลกรัม
ผลผลิตนมเฉลี่ย 2.0 กิโลกรัม/วัน ระยะ 200 วัน