แพะพันธุ์อัลไพน ์(Alpine)

 


 

แพะพันธุ์อัลไพน์

        ลักษณะ สีน้ำตาลหรือดำ ใบหูเล็กตั้ง หน้าตรง มีแถบสีข้างแก้ม
โตเต็มที่ผู้ 75 กิโลกรัม
เมีย 55 กิโลกรัม
ผลผลิตนม เฉลี่ย 2.0 กิโลกรัม/วัน ระยะ 200 วัน