แพะพันธุ์หลาวซาน (Laoshan)


 

แพะพันธุ์หลาวซาน

       เป็นแพะพันธุ์นม จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลักษณะ คล้ายแพะพันธุ์ซาแนน    

โตเต็มที่ผู้ 80 กิโลกรัม
เมีย 60 กิโลกรัม
ผลผลิตนม เฉลี่ย 2.2 กิโลกรัม/วัน ระยะ 200 วัน