แพะพันธุ์ซาเนน (Saanen)

แพะพันธุ์ซาเนน (Saanen)
     
ลักษณะ สีขาวทั้งตัว ใบหูเล็กหูตั้ง หน้าตรง
โตเต็มที่ผู้ 75 กิโลกรัม
เมีย 60 กิโลกรัม
ผลผลิตนม เฉลี่ย 2.2 กิโลกรัม/วัน ระยะ 200 วัน