พันธุ์พื้นเมือง


 

แพะพันธุ์พื้นเมือง

       แพะพื้นเมืองภาคใต้มีลักษณะคล้ายกับแพะแกม บิงกัตจัง ของมาเลเซีย ขนาดเล็ก  การเจริญเติบโตช้า มีสีหลากหลาย ใบหูเล็กตั้ง น้ำหนักแรกเกิด 1-1.5 กก.หย่านม 8-9 กก.
โตเต็มที่เพศผู้หนัก 25-30 กก. เพศเมีย 20 กก. สามารถผสมพันธุได้ตลอดปี