พันธุ์บอร์ (Boer)

  แพะพันธุ์บอร์ ( Boer)

       กรมปศุสัตว์ นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปลายปีพ.ศ. 2539 เป็นแพะเนื้อขนาดใหญ่  ลักษณะเด่นคือมี
ลำตัวสีขาว หัวและคอจะมีสีแดง
ใบหูยาวปรก มีน้ำหนักแรกเกิด 4 กก.
น้ำหนักหย่านม 20 กก.
โตเต็มที่ตัวผู้หนัก 90 กก. ตัวเมีย 65 กก.