โคพันธุ์กบินทร์บุรี (Kabinburi Beef Cattle)
sire KB1โคพันธุ์ใหม่ของกรมปศุสัตว์ โดยกองบำรุงพันธุ์สัตว์ได้ทำการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแม่โคพันธุ์ไทยบราห์มัน(Thai Brahman) ซึ่งเป็นโคเลือดอินเดียที่มีความดีเด่นเรื่องการทนร้อน ทนโรค และแมลงได้ดี และน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ซิมเมนทอล(Simmental) ชั้นเยี่ยมจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นโคยุโรปที่มีลักษณะกึ่งเนื้อและกึ่งนม
จากนั้นทำการผสมและคัดเลือกพันธุ์โคในฝูงให้มีระดับสายเลือดของโคพันธุ์ไทยบราห์มัน 50% และโคพันธุ์ซิมเมนทอล 50% โดยใช้วิธีการผสมพันธุ์ภายในฝูง(Inter se mating) คัดเลือกสัตว์ที่มีความดีเด่นในด้านความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง ให้ผลผลิตน้ำนมคุณภาพดี และให้เนื้อที่มีคุณภาพดี คือ ให้ทั้งเนื้อและนม เหมาะสมที่จะนำไปเผยแพร่ขยายพันธุ์ให้เป็นทางเลือกหนึ่งแก่เกษตรกรทั่วไป
ลักษณะประจำพันธุ์ หน้าผากโหนกหนา กลางกระหม่อมเรื่อยลงมาจนถึงสันจมูกมีสีขาวตั้งแต่น้อยไปถึงมาก ลำตัวหนาลึกพอประมาณ สะโพกใหญ่ ไหล่หนา มีขนสั้นเกรียน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้ม มีตะโหนกเล็กน้อย เหนียงคอหย่อนยานพอสมควร หนังสะดือหย่อนยานเล็กน้อย
น้ำหนักแรกเกิด 29-35 กิโลกรัม
น้ำหนักหย่านมปรับที่อายุ 200 วัน 200 กิโลกรัม
อัตราการเจริญเติบโตเมื่อขุน 1,100 กรัม/วัน
น้ำหนักเพศผู้เมื่อโตเต็มที่ 800-900 กิโลกรัม
น้ำหนักเพศเมียเมื่อโตเต็มที่ 500-650 กิโลกรัม
อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก 36 เดือน
ช่วงห่างการให้ลูก 500 วัน
ผลผลิตน้ำนม เฉลี่ย 7 กิโลกรัม
เปอร์เซ็นต์ซาก 54-56 %
 
 
sire KB2  
 
 
sire KB3