bufa105จากแนวคิดเดิมๆ ที่ว่าควายไทยนั้นกินอาหารอะไรก็ได้ ทั้งฟางแห้งหรือหญ้าริมถนน ในป่าข้างทาง หรือแม้กระทั่งหญ้าในน้ำ

มันก็สามารถดำลงไปหากินได้ คือแนวคิดแบบเก่าๆ ที่เราได้ให้ความสำคัญกับควายน้อยเกินไป นั่นหารู้ไม่ว่าเป็นปัญหาที่

หมักหมมมานานแสนนาน บ่อยครั้งที่งานวิจัยทางสังคมรายงานว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงควายขาดแคลนที่เลี้ยงสัตว์