พิมพ์
หมวด: บทความ
ฮิต: 1885

marketโครงสร้างระบบการตลาดควายไทยและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรา

ในอตีดที่ผ่านมานั้นควาย เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต่อเกษตรกรรายย่อยในชนบท เพราะควายเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืช

รายละเอียดเพิ่มเติม...