คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 76/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ พิมพ์

คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 76/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

ภาพด้านล่างจะแสดงเมื่อใช้ Browser  หรือ  หรือ Browser ที่รองรับ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 13:04 น.