บันทึกกรมอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุทั่วไป (8รายการ) พิมพ์

บันทึกที่ 0605/1517 ลว. 27 ธันวาคม 2555

เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุทั่วไป

 

จำนวน 8 รายการ

1. รังเลี้ยงผึ้งพร้อมผื้ง เลขที่ คกท 2556/3

2. ตู้ฟักไข่ขนาด 1,000 ฟอง เลขที่ คกท 2556/4

3. เครื่องหั่นเนื้อ เลขที่ คกท 2556/5

4. เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่2) เลขที่ คกท 2556/6

5. เครื่องตัดหญ้าและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อป เลขที่ คกท 2556/7

6. ถาดยางรองพื้นฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะ เลขที่ คกท 2556/8

7. ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ เลขที่ คกท 2556/9

8. ชุดสปริงเกอร์แบบใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง เลขที่ คกท 2556/10

 

 

ภาพด้านล่างจะแสดงเมื่อใช้ Browser  หรือ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 11:01 น.