เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น พิมพ์

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่นเลขที่

 

ภาพด้านล่างจะแสดงเมื่อใช้ Browser  หรือ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 10:08 น.