เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล พิมพ์

เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล เลขที่ คกท. 2554/19

 

ภาพด้านล่างจะแสดงเมื่อใช้ Browser  หรือ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:05 น.