ถุงพลาสติกใส สำหรับถั่วท่าพระสไตโล พิมพ์

ถุงพลาสติกใส บรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม สำหรับหญ้ารูซี่ เลขที่ คกท.2554/11

 

ภาพด้านล่างจะแสดงเมื่อใช้ Browser  หรือ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2011 เวลา 14:03 น.