Home
รายละเอียดคุณลักษณะ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร 167
22 ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ 224
23 ครุภัณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการตู้ฟักไข่ ขนาด 1,000 ฟอง 152
24 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (แบบที่ 2 พร้อมขลุบ) 151
25 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (แบบที่ 1 พร้อมใบมีด) 210
26 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 214
27 ชุดบุ๋งกี๋ตักปุ๋ยและงาคืบฟ่อนหญ้าแห้ง 231
28 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า 322
29 เครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียวพร้อมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง 257
30 ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 50 ลุกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ 496
31 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารสัตว์ ขนาด 25x35 นิ้ว 556
32 เครื่องผสมอาหารโคแบบสัดส่วนผสมสำเร็จ (Total Mix Ratio) 771
33 เครื่องทำน้ำแข็ง 431
34 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัมสำหรับหญ้ามอมบาซา 485
35 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัมสำหรับถั่วฮามาต้า 190
36 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัมสำหรับกระถิน 605
37 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัมสำหรับหญ้าอะตราตรัม 684
38 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม สำหรับหญ้าพลิแคทูลัม 509
39 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม สำหรับถั่วคาวาลเคด 509
40 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมสำหรับหญ้าพลิแคทูลัม 493
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
www.dld.go.th/breeding/general, Powered by Joomla!

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
  General Service Administrative Sub-division;
Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement ; Department of Livestock Development
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0 2653 4450 : Fax 0 2653 4922 :: e-mail : breeding1@dld.go.th