Home
รายละเอียดคุณลักษณะ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร 298
22 ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ 356
23 ครุภัณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการตู้ฟักไข่ ขนาด 1,000 ฟอง 257
24 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (แบบที่ 2 พร้อมขลุบ) 258
25 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (แบบที่ 1 พร้อมใบมีด) 306
26 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 364
27 ชุดบุ๋งกี๋ตักปุ๋ยและงาคืบฟ่อนหญ้าแห้ง 335
28 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า 461
29 เครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียวพร้อมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง 371
30 ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 50 ลุกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ 593
31 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารสัตว์ ขนาด 25x35 นิ้ว 661
32 เครื่องผสมอาหารโคแบบสัดส่วนผสมสำเร็จ (Total Mix Ratio) 970
33 เครื่องทำน้ำแข็ง 546
34 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัมสำหรับหญ้ามอมบาซา 571
35 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัมสำหรับถั่วฮามาต้า 288
36 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัมสำหรับกระถิน 692
37 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัมสำหรับหญ้าอะตราตรัม 790
38 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม สำหรับหญ้าพลิแคทูลัม 604
39 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม สำหรับถั่วคาวาลเคด 608
40 ถุงพลาสติกใสบรรจุเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมสำหรับหญ้าพลิแคทูลัม 591
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
www.dld.go.th/breeding/general, Powered by Joomla!

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
  General Service Administrative Sub-division;
Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement ; Department of Livestock Development
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0 2653 4450 : Fax 0 2653 4922 :: e-mail : breeding1@dld.go.th